Voorwaarden & privacy

Voorwaarden en privacy beleid PlayAdvisor

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-5-2018

PlayAdvisor verzamelt via de website https://playadvisor.co/ persoonsgegevens van haar gebruikers. Deze persoonsgegevens worden uitstekend beveiligd en beschermd. De bescherming van persoonsgegevens is voor ons van cruciaal belang.

Op deze pagina wordt uitgebreid toelichting gegeven over de persoonsgegevens welke bewaard en gebruikt worden, de samenwerking met andere partijen, de bescherming van persoonsgegevens en de mogelijkheid tot het verkrijgen van inzicht in je persoonsgegevens.

Doeleinden verzamelen en verwerken persoonsgegevens door PlayAdvisor

  1. Goede gebruikerservaring van de website (vb. locatie, gebruikersprofiel)
  2. Communicatie
  3. Toevoegen van plekken en reviews
  4. PlayAdvisor nieuwsbrief
  5. Analyse voor verbetering van de werking van www.playadvisor.nl

Toelichting:

1. Goede gebruikerservaring van de website (vb. locatie, opslaan logingegevens)
Gebruikers kunnen ervoor kiezen gegevens op te slaan op PlayAdvisor. De informatie wordt opgeslagen zolang de gebruiker hier zelf voor kiest. Wanneer een gebruiker door middel van instellingen op PlayAdvisor of in het eigen internetbrowser de instellingen aanpast, zullen deze direct van kracht zijn.
2. Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PlayAdvisor of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.
3. Toevoegen plekken en reviews
Wanneer je gegevens deelt met PlayAdvisor, bijvoorbeeld in een review of bij het toevoegen van een plek, zullen we deze verwerken op de website. Dit heeft betrekking op aantal sterren, tekst, je naam, informatie over een speelplek en eventuele foto’s. Je persoonlijke contactgegevens worden niet gedeeld met andere gebruikers. Deze zijn uitsluitend zichtbaar in de PlayAdvisor database. 
4. PlayAdvisor nieuwsbrief
Na jouw uitdrukkelijke toestemming om opgenomen te worden in het PlayAdvisor mailbestand, kunnen we jou e-mails toesturen met informatie over ontwikkelingen, trends of weetjes welke in relatie liggen tot het onderwerp van PlayAdvisor. Onderaan iedere mailing bestaat de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om jezelf af te melden. Je e-mailadres is uitsluitend voor het gebruik door PlayAdvisor bij ons opgenomen in de database. Wij delen jouw e-mailadres en bijbehorende contactgegevens niet met derde partijen.
5. Analyse voor verbetering van de werking van www.playadvisor.nl
Gebruikersdata van PlayAdvisor wordt geanalyseerd ter verbetering van het platform. Deze data wordt verzameld en volledig anoniem verwerkt. Er wordt dus geen link gelegd tussen een individuele gebruiker en het gebruikersgedrag.
PlayAdvisor werkt als volgt bij de analyse voor verbetering van het platform:
• Er worden Google Analytics-cookies gebruikt;
• er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• PlayAdvisor heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
• PlayAdvisor heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
• PlayAdvisor maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Wil je weten welke persoonsgegevens van jou bekend zijn bij PlayAdvisor dan kun je een kijkje nemen in je online profiel op PlayAdvisor of via het contactformulier contact met ons opnemen. Het aanpassen van gegevens kan via je eigen gebruikersprofiel.
Lukt het niet je gegevens online aan te passen of verwijderen? Je kunt ons ook een bericht sturen met daarin minimaal je e-mailadres, je voornaam, je achternaam en het verzoek. Wij streven ernaar alle verzoeken binnen twee weken af te handelen. Voor het laten verwijderen of aanpassen van (een) door jou geplaatste review(s) geldt ook dat je een bericht kunt sturen.

Bescherming van je persoonsgegevens bij samenwerking PlayAdvisor met derden

PlayAdvisor werkt voor het onderhoud, beheer en de hosting van de website samen met derden. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten, hetgeen betekent dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vinden jouw privacy van essentieel belang en doen er dan ook alles aan om deze te beschermen volgens de geldende regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat de website beveiligd is met een SSL certificaat, dat we met verwerkersovereenkomsten werken voor onze partners en dat jij zelf toestemming geeft voor het verwerken en opslaan van jouw data op onze website.

Persoonsgegevens bij linken naar websites van derden via PlayAdvisor

Vanuit PlayAdvisor wordt regelmatig vermelding van externe websites met een externe link gemaakt. PlayAdvisor niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Deze websites zijn eigendom van derden en worden puur informatief genoemd. Er is geen relatie tussen deze websites en PlayAdvisor. Er is geen samenwerkingsovereenkomst tussen PlayAdvisor en deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens op deze websites. Lees het eigen privacy beleid op desbetreffende website.

Veranderingen en contact

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heb je vragen over je persoonsgegevens of de bescherming van je persoonsgegevens dan kun je contact opnemen met ons. Wij streven ernaar om je  vraag binnen twee weken te beantwoorden.

Mocht je ondanks ons zorgvuldig samengestelde privacybeleid én na contact met PlayAdvisor hierover ontevreden zijn, dan heb je als gebruiker het recht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.